LIMANG NUMERO PARA SA MALUSOG NA PUSO

𝐋𝐈𝐌𝐀𝐍𝐆 𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐌𝐀𝐋𝐔𝐒𝐎𝐆 𝐍𝐀 𝐏𝐔𝐒𝐎 1. Body Mass Index (BMI) = 𝟏𝟖.𝟓 𝐭𝐨 𝟐𝟒.𝟗 (Normal)2. Waist Size = 𝟑𝟓 𝐢𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 pababa (babae); 40 inches pababa (lalaki)3. Blood Pressure = 𝟏𝟐𝟎/𝟖𝟎 𝐦𝐦𝐇𝐠 pababa4. Blood Sugar = 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐠/𝐝𝐋 pababa (pagkatapos ng 8 to 10 hours fasting)5. Cholesterol = 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐠/𝐝𝐋 pababa (Total cholesterol) 𝑻𝒖𝒍𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏 continue reading : LIMANG NUMERO PARA SA MALUSOG NA PUSO