BACK TO BASICS | HANDWASHING

Ang tamang paghuhugas ng kamay ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang maiwasan ang maraming sakit! Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o hand sanitizers. #GlobalHandwashingDay#GlobalHandwashingDayPH#handwash