𝐋𝐈𝐌𝐀𝐍𝐆 𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀 𝐌𝐀𝐋𝐔𝐒𝐎𝐆 𝐍𝐀 𝐏𝐔𝐒𝐎 🫰
1. Body Mass Index (BMI) = 𝟏𝟖.𝟓 𝐭𝐨 𝟐𝟒.𝟗 (Normal)
2. Waist Size = 𝟑𝟓 𝐢𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 pababa (babae); 40 inches pababa (lalaki)
3. Blood Pressure = 𝟏𝟐𝟎/𝟖𝟎 𝐦𝐦𝐇𝐠 pababa
4. Blood Sugar = 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐠/𝐝𝐋 pababa (pagkatapos ng 8 to 10 hours fasting)
5. Cholesterol = 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐠/𝐝𝐋 pababa (Total cholesterol)

𝑻𝒖𝒍𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒎𝒐 𝒂𝒏𝒈 𝒊𝒚𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒖𝒔𝒐!
🫰 Alamin ang iyong BMI sa tulong ng online free BMI calculator
🫰 Gumamit ng tape measure sa pagsukat ng iyong baywang (waist size)
🫰 Kumonsulta sa health care provider para matuto kung paano ang wastong pagkuha ng blood pressure, blood sugar, at lebel ng cholesterol